JGD-Bedrijfsvoering

Eenheid van taal dankzij informatieprotocol beleidsinformatie

De VNG, VWS en VenJ hebben met de brancheorganisaties van jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen een landelijke dataset met beleidsinformatie tot stand gebracht. Deze gelden voor jeugdhulp en gecertificeerde instellingen, niet voor het deel preventie van de Jeugdwet. ActiZ is daarom dan ook niet betrokken geweest bij dit ontwerp.

 

Informatieprotocol beleidsinformatie

Om er voor te zorgen dat de persoonsgegevens op de juiste wijze worden aangeleverd, zowel qua inhoud als qua proces, is het informatieprotocol beleidsinformatie opgesteld. Er is ook een factsheet opgesteld. Dit informatieprotocol beschrijft gedetailleerd welke definities de jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen moeten hanteren, zodat wordt voorzien in ‘eenheid van taal’. Ook is in het protocol beschreven hoe de gegevens moeten worden aangeleverd bij het CBS. Het CBS verwerkt deze gegevens tot statistieken en rapportages en publiceert deze, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Dit geldt niet voor het deel preventie waar de JGZ en de intensieve thuisbegeleiding onder vallen. Toch kan het zijn dat gemeenten het wel vragen, zij maken immers zelf afspraken met zorgaanbieders. ActiZ is niet betrokken bij het ontwikkelen van deze dataset.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra