JGD-Kwaliteit en opleiding

Veel vragen over herregistratie basisartsen

Op 1 januari 2017 moeten veel basisartsen en profielartsen voor het eerst herregistreren in het BIG-register. De KNMG, maar ook de LAD en KAMG krijgen veel vragen van artsen over de invoering van herregistratie.

 

Onduidelijk

Vanaf 1 januari 2012 staat elke arts voor maximaal vijf jaar ingeschreven in het BIG-register. Een grote groep basisartsen moet zich op 1 januari 2017 voor het eerst herregistreren. Dat kan op grond van werkervaring of door het volgen van een opleidingsprogramma. Meer informatie hierover is hier te vinden. Het Ministerie van VWS werkt nog aan een document waarin de herregistratie-eisen worden geëxpliciteerd. Ook is de KNMG nog in gesprek met het ministerie over dit beoordelingskader.

Voor herregistratie tellen alleen werkzaamheden mee 'op het gebied van de individuele gezondheidszorg'. Volgens de minister vallen werkzaamheden zoals indiceren, keuren en beoordelen daar buiten.

 

Positie profielartsen

De positie van de profielarts is niet duidelijk. De minister vindt dat de werkzaamheden van het KNMG-profiel arts beleid en advies niet meetellen voor herregistratie. De KNMG verzet zich hier tegen omdat de werkzaamheden van deze groepen artsen tot het domein van de arts behoren en de werkzaamheden daarom zouden moeten meetellen voor herregistratie. Volgens de KNMG zou een profielregistratie van de KNMG voldoende moeten zijn om in het BIG-register geregistreerd te staan.

 

Promotietraject

Er is ook onduidelijkheid over herregistratie na een promotietraject. In een eerder stadium heeft de minister geoordeeld dat het verrichten van promotieonderzoek niet meetelt als werkervaring. Dit betekent dat een arts na een promotietraject kan worden doorgehaald in het BIG-register. De KNMG heeft ervoor gepleit dat artsen die een opleidingsplek hebben voor een specialistenopleiding wel in het BIG-register geregistreerd worden. Deze regeling is inmiddels toegezegd.

 

Scholingseisen

Bij onvoldoende werkervaring moet een scholingstraject gevolgd worden. De eisen voor scholing zijn echter nog niet bekend. Ook dit brengt onrust mee, omdat artsen zich geruime tijd voor de scholing willen voorbereiden. De KNMG pleit voor snelle duidelijkheid en zal hier nogmaals bij het Ministerie van VWS op aandringen.

 

Informatie

De KNMG is nog steeds in overleg met het ministerie om te komen tot een regeling die recht doet aan het werk van artsen. Mocht u vragen hebben over uw herregistratie, neem dan contact op met de KNMG-artseninfolijn.

 

Bron: AJN

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra