JGD-Kwaliteit en opleiding

Begeleiding nieuwe stijl: 29 beproefde methoden

Movisie heeft 29 begeleidingsmethoden in kaart gebracht. Het document is interessant voor ambtenaren en professionals in zorg en ondersteuning die zich bezighouden met de extramurale begeleiding van (nieuwe) groepen.

 

Hoe ondersteun je als gemeente verschillende (nieuwe) groepen -vaak kwetsbare- mensen om op eigen benen te staan bij gebrek aan eigen kracht? Hoe organiseer je de langdurige ondersteuning van burgers met matige of zelfs zwaardere beperkingen? En wat doe je als aanbieder van begeleiding nu je ineens meer doelgroepen moet bedienen? Movisie beschrijft 29 begeleidingsmethoden. Deze methoden zijn multi-toepasbaar, staan helder beschreven en heel belangrijk: hebben zich in de praktijk bewezen. Begeleiding dus volgens beproefd recept.

1-DSC_0443