VVT-Kwaliteit

Instrumenten Depressiepreventie
Het Partnership Depressiepreventie (PDP) is opgericht om het bereik van depressiepreventie te vergroten. ActiZ is partner van het PDP, net als vele andere branche-, beroeps- en patiënten/cliëntenorganisaties. Als afronding van de eerste fase van het PDP zijn onlangs documenten en instrumenten beschikbaar gekomen voor lokaal gezondheidsbeleid en professionals in zorg en welzijn. 

Thema's en onderwerpen binnen het PDP zijn:
-- lokaal beleid, professionals en publiek
-- opzetten lokale samenwerking
-- OGZ, 1e lijn, welzijn, onderwijs, wijk, werk
-- signalering en doorverwijzing
-- deskundigheidsbevordering
-- jeugd, volwassenen, ouderen

Medio 2010 zijn de instrumenten en documenten van de eerste fase beschikbaar gekomen. Meer weten? Gratis downloaden? Bestellen? Kijk op www.trimbos.nl/partnership-depressiepreventie.

Voor ActiZ-leden is, met name in de thuiszorg, de samenwerking met andere partijen op het gebied van depressiepreventie van groot belang. Vanaf medio 2010 staat de lokale, regionale en landelijke implementatie van deze instrumenten centraal. Hiertoe worden deelprojecten uitgevoerd door GGD Nederland, de NVAB en het Trimbos-instituut. De algemene coördinatie van het PDP ligt bij het Trimbos-instituut.

1-DSC_0375