15 juli 2014Financiering

‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’

Midden in alle tumult over de financiering van de zorg, het sluiten van verzorgingshuizen en de berichten over mantelzorgers en vrijwilligers op wie een groter beroep moet worden gedaan, hebben Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Nederland, lokale VPTZ-organisaties , lokale ouderenzorgorganisaties, Vilans en ActiZ de handen ineen geslagen voor goede zorg aan stervende bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen, met het project ‘Laat niemand in eenzaamheid sterven’.

 

De resultaten van het project zijn positief voor alle betrokkenen: In de deelnemende verpleeg- en verzorgingshuizen is een sfeer ontstaan waarin het naderende overlijden van bewoners gemakkelijker herkend, benoemd en besproken kan worden. Vooral verzorgenden voelen zich zekerder om met collega’s, artsen, bewoners en familie te spreken over het naderende overlijden. Door de inzet van gespecialiseerde Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg ( VPTZ) zijn verzorgenden en familie gerust dat er voldoende tijd, aandacht en ondersteuning is voor de bewoner in de laatste levensfase. De inzet van vrijwilligers wordt ook door bewoners zelf zeer gewaardeerd.

Bijzondere zorg
In het project zijn hulpmiddelen (tools) ontwikkeld om mensen binnen de verpleeg- en verzorgingshuizen meer bewust te maken van het bijzondere karakter van zorg in de laatste levensfase, en de samenwerking met VPTZ-organisaties vorm te geven. Deze hulpmiddelen zijn verzameld in een digitale ‘toolbox’, met onder meer trainingen voor verzorgenden en VPTZ-vrijwilligers, hulpmiddelen om de laatste levensfase bespreekbaar te maken, voorbeelden van samenwerkingsovereenkomsten, etc. Er is een brochure uitgebracht met alle informatie hierover. De brochure vindt u hier

 

De tools zijn te bestellen of gratis te downloaden via http://www.vptz.nl.

Eenzaam
Veel bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in hun laatste levensfase behoefte aan extra aandacht en ondersteuning. Familie komt vaker op bezoek, en is er meer aandacht van het verzorgend personeel. Toch kan sterven in een verpleeg- of verzorgingshuis eenzaam zijn. Bewoners hebben soms weinig of geen naasten meer en verzorgenden hebben vaak niet de tijd en de rust om echt aanwezig te zijn bij de bewoner. In het project ”Laat niemand in eenzaamheid sterven” leerden verzorgenden het naderende overlijden bespreekbaar te maken met collega’s, artsen, bewoners en naasten. Ook leerden ze binnen de beperkte tijd die ze hebben toch zo goed mogelijk ‘er te zijn’ voor bewoners, door samen te werken met familie en gespecialiseerde VPTZ-vrijwilligers.

Het project was een samenwerking van de zorgorganisaties Cordaan en Zorgpartners Midden-Holland, de VPTZ-organisaties Markant (Amsterdam) en Hospice en Terminale Thuiszorg Midden-Holland (Gouda e.o.), ondersteund door VPTZ Nederland, Vilans en ActiZ en gefinancierd door Fonds NutsOhra.

 

1-DSC_0443-001

Veronique Tubée