JGD-Kwaliteit en opleiding

Nieuwe opzet introductiecursus jeugdartsen

De NSPOH neemt de introductiecursus JGZ over van TNO. NSPOH zal geheel volgens de traditie van de introductiecursus met de huidige coördinatoren uit de regio’s en met inzet van docenten uit de praktijk de cursus inhoudelijk gaan vormgegeven. Net als voorheen vormt deze introductiecursus tevens het eerste deel van de opleiding tot jeugdarts.

 

De 6 daagse introductiecursus voor beginnende artsen is in 2004 ontwikkeld door de ANK samen met jeugdartsen uit het werkveld. Tot 2014 werden inschrijving en uitvoering geregeld door regionale coördinatoren uit het werkveld, en evaluaties, inhoudelijke bijsturing en certificering door TNOkvl. Per 1 januari 2015 is TNO niet langer in staat bij te dragen aan deze introductiecursus, en daarmee is de continuïteit van deze scholing in gevaar. Wij zijn blij dat de NSPOH zich vervolgens bereid heeft verklaard de continuïteit en kwaliteit te garanderen. Hierbij zal de regie meer bij de NSPOH komen te liggen, en zal geheel volgens de traditie van de introductiecursus met de huidige coördinatoren uit de regio’s en met inzet van docenten uit de praktijk de cursus inhoudelijk worden vormgegeven. Net als voorheen vormt deze introductiecursus tevens het eerste deel van opleiding tot jeugdarts.

 

Docenten

Uitgangspunt voor de introductiecursus JGZ in de nieuwe vorm, blijft de expertise van vakbekwame enthousiaste regionale jeugdartsen. Bij hen is er enthousiasme om zich weer in de materie te kunnen verdiepen en hun taken te kunnen uitbreiden door het geven van onderwijs binnen de introductiecursus JGZ. Dit levert dus tevens een kwaliteitsimpuls en kennisvermeerdering op bij de organisaties van de docenten. Voor de docenten geldt dat zij hun onderwijsmateriaal eveneens kunnen vinden op de DLO in een voor de deelnemers afgeschermde omgeving.

 

Artsen (en verpleegkundigen) die gaan werken in de jeugdgezondheidszorg hebben behoefte aan specifieke kennis en vaardigheden om het werk zelfstandig te kunnen uitvoeren. Onder ‘het werk’ wordt met name verstaan de uitvoering van het preventief gezondheidsonderzoek en preventieve interventies, in samenspraak met kind en/of ouders en met behulp van hedendaagse communicatievaardigheden. Graag bevelen wij onze leden aan om alle startende artsen (en ook verpleegkundigen) in de JGZ te laten deelnemen als onderdeel van hun inwerkprogramma.

 

Data 2015

In 2015 zijn 4 ‘uitvoeringen’ gepland. Deze starten in januari, maart, september of november. Vanwege het vaste onderwijsaanbod op de dagen in de regio’s is onderling inhalen realiseerbaar.

Vrijdagen: 9 en 23 januari, 6 en 20 februari, 6 maart en 17 april in Utrecht

Dinsdagen: 24 maart, 7 en 21 april, 12 mei, 2 en 16 juni in Amsterdam

Vrijdagen: 2 en 16 oktober, 6 en 20 november, 4 en 18 december in Meppel

Vrijdagen: 4, 11 en 25 september, 9 en 30 oktober en 27 november in Utrecht.

 

Inhoudelijk programma Introductiecursus JGZ

Dag 1: De jeugdgezondheidszorg: het Rijksvaccinatieprogramma

Dag 2: Ontwikkeling en ontwikkelingsonderzoeken 0-19

Dag 3: Voeding en overgewicht, Groei en bewegingsapparaat

Dag 4: Zintuigen en zintuig screenen; Psychosociale ontwikkeling

Dag 5: Zorgstructuren 2e milieu; KMH en huiselijk geweld

Dag 6: Huidafwijkingen en aangeboren hartafwijkingen; Basis communicatievaardigheden.

 

Inschrijven

Inschrijving per 1 januari 2015 voor alle locaties gaat via de website van de NSPOH (MIJN NSPOH). De deelnemer kan de gewenste locatie aanvinken. De deelnemer ontvangt een inlogcode, zodat hij/zij bij de documenten kan op de digitale leefomgeving (DLO) van de NSPOH. Hier kunnen de deelnemers hun voorbereidende opdrachten vinden. De prijs van de introductiecursus blijft laagdrempelig (€ 1500,-- voor 6 dagen onderwijs).