04 maart 2010

Opleiden kraamzorg

Op het gebied van opleiden in de kraamzorg is er veel gebeurd de laatste jaren: In het kader van het Plan van aanpak 2008-2010 arbeidscapaciteit kraamzorg is de branche-erkenning voor de verkorte opleiding nieuw leven ingeblazen, het beroepscompetentieprofiel voor kraamverzorgenden is vernieuwd en het onderwijs wordt competentiegerichter. Deze en meer ontwikkelen rond het opleiden in de kraamzorg vindt u hier. Meer ontwikkelingen rond opleidingen in de brede VVT vindt u elders op het ledennet via deze link.