JGD-Kwaliteit en opleiding

Aanbod Stichting Lezen & Schrijven

Voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen organiseert Stichting Lezen & Schrijven kosteloos een geaccrediteerde presentatie over de aanpak van laaggeletterdheid in de JGZ. Bij de presentatie komen aan bod: aard & omvang problematiek van laaggeletterdheid met een link naar de JGZ sector, een Taalambassadeur (ex-laaggeletterde) vertelt zijn verhaal, herkennen & bespreken van laaggeletterdheid en opties voor het vinden van geschikte taalscholing.

 

Aanbod Stichting Lezen & Schrijven voor de JGZ

Bijna 13% van alle kinderen in Nederland loopt het risico om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen. Om er voor te zorgen dat kinderen later goed kunnen functioneren in de maatschappij, is het belangrijk om al op jonge leeftijd taal te stimuleren. JGZ professionals kunnen laaggeletterde ouders helpen zodat ook zij hun kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen bij hun taalontwikkeling.

 

Presentatie Aanpak van laaggeletterdheid in de JGZ (geaccrediteerd)

De presentatie kan plaatsvinden in uw eigen organisatie op een door u gekozen moment, waar en wanneer u maar wil. Neem voor meer informatie contact op met: