JGD-Bedrijfsvoering

18 miljoen per jaar voor taalachterstand

Met het actieprogramma 'Tel mee met Taal' investeert het kabinet van 2016 t/m 2018 jaarlijks 18 miljoen euro voor de aanpak van taalachterstanden bij kinderen en volwassenen. Bij minstens een miljoen kinderen moet de taalvaardigheid en het leesplezier verbeteren.

 

Het actieprogramma richt zich op taalverbetering om de arbeidsparticipatie van volwassenen te verhogen en op activiteiten die het lezen bevorderen bij jonge kinderen. Gemeenten bepalen wat er met het beschikbare geld gaat gebeuren. Het geld kan besteed worden via peuterspeelzalen, scholen, bibliotheken, huisartsen, consultatiebureaus en wijkcentra. Programma's als BoekStart kunnen meer jonge gezinnen stimuleren om voor te lezen en lezen als vast en vanzelfsprekend onderdeel van de ontwikkeling van kinderen te zien. De subsidie wordt gegeven naast het bestaande budget voor vve.

 

Bron: Ministerie van OCW