VVT-Ondernemerschap

Vereniging voor Compliance in de Zorg van start

De nieuwe Vereniging voor Compliance in de Zorg biedt een platform voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars, toezichthouders, belangenorganisaties en adviseurs om kennis en ervaringen op het gebied van compliance uit te wisselen. De vereniging volgt compliance-ontwikkelingen op de voet en richt zich op nalevingsaspecten van regels, normen en best practices inzake kwaliteit, veiligheid, financiering, organisatie/governance, privacy en mededinging door zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De Vereniging voor Compliance in de Zorg organiseert voor haar leden onder andere (avond)lezingen, congressen en andere informatieve bijeenkomsten. Het openingscongres zal plaatsvinden op donderdag 12 september 2013, van 16:00 tot 18:30 uur. De hoofdlezing zal worden verzorgd door dr. Sylvie Bleker-van Eyk (Chief Compliance & risk officer bij Ballast Nedam NV en Program director post graduate compliance & integrity management bij de VU). Haar lezing zal gaan over het managen van hoofdrisico’s - waaronder veiligheid - met behulp van het compliance-instrument.

De Vereniging voor Compliance in de Zorg zal de dialoog over compliance en toezicht tussen toezichthouders, zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevorderen. Daartoe nemen diverse organisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars deel aan de Raad van Advies (naast ActiZ ook GGZ Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen, Revalidatie Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland) en zal de vereniging regelmatig met toezichthouders overleggen over ontwikkelingen alsook deze toezichthouders betrekken bij diverse activiteiten.

Voor meer informatie over de activiteiten en het lidmaatschap zie www.verenigingzorgcompliance.nl  of neem contact op met Sarah Beeston, voorzitter Vereniging voor Compliance in de Zorg, 020 79 54 650.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman