VVT-Ondernemerschap

Update wasserijkartel

Zorgorganisaties hebben mogelijk schade ondervonden van het wasserijkartel; de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft eind 2011 vier grote wasserijen beboet omdat zij zich schuldig maakt aan marktverdelingsafspraken. In een eerder bericht is aangegeven dat samen met de andere brancheorganisaties bekeken wordt of deze kartelschade verhaald kan worden op de vier wasserijen.

De brancheorganisaties hebben met een drietal kantoren een verkennend gesprek gehad over een mogelijke collectieve claim. Vooralsnog is niet besloten om met een van deze partijen in zee te gaan, maar eerst de uitkomst van een steekproef af te wachten die een van de partijen uitvoert. Deze steekproef is nodig om meer inzicht te krijgen in de vraag of zorgorganisaties als gevolg van het kartel een hogere prijs hebben betaald. Mogelijk wordt uw organisatie gevraagd aan dit verkennend onderzoek mee te werken.

De wasserijen hebben inmiddels allemaal bezwaar aangetekend tegen het besluit van de NMa. Het is verstandig om de uitkomsten van deze procedure af te wachten voordat een mogelijke schadeprocedure wordt gestart. Een rechter zal in een schadeprocedure immers als regel de uitkomst van de bezwaarprocedure willen afwachten.
Een verjaring van het recht op schadevergoeding zal niet snel aan de orde zijn. Een schadeprocedure moet binnen 5 jaar na het moment van kennisnemen van de schade worden gestart. Aangenomen mag worden dat deze verjaringstermijn start op het moment dat de NMa het wasserijkartel wereldkundig maakte, op 8 december 2011.

Deze tussentijd kunnen zorgorganisaties goed gebruiken hun bewijsmateriaal op orde te krijgen. Belangrijke stukken zijn de contracten en de leveringsvoorwaarden met de wasserijbedrijven. Het is verstandig om deze documentatie (teruggaand tot 1998) te bewaren.

Het gaat om de ondernemingen CLF, Rentex Floron, Rentex Awé en Rentex Dieben. Deze wasserijen hebben onder meer handelsnamen gehandeld. Een overzicht hiervan staat in de bijlage bij dit bericht.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman