VVT-Ondernemerschap

Update claim wasserijkartel

Er zijn geen harde aanwijzingen dat zorgorganisaties als gevolg van de markverdelingsafspraken in het wasserijkartel een te hoge prijs voor de was hebben betaald. Dat blijkt uit de steekproef die East West Debt op verzoek van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ) heeft uitgevoerd. Dat betekent dat er op dit moment geen grondslag is voor ActiZ of een van de overige BoZ-partijen om een gezamenlijke schadeclaim in te dienen. Zowel voor ActiZ als voor de overige BoZ-partijen eindigt de zaak daarom hier, tenzij er nieuwe informatie op tafel zou komen die een geheel ander licht op deze zaak laat schijnen.

Uit het boetebesluit van de NMa was al bekend dat het in de wasserijzaak geen prijskartel betrof maar een marktverdelingskartel. Een marktverdelingskartel is weliswaar een mededingingsrechtelijke doodzonde, maar anders dan bij een prijskartel zal elke benadeelde om schade te verhalen bij de rechter moeten aantonen dat hij als gevolg van dit marktverdelingskartel schade heeft geleden. In marktverdelingskartels zullen de overtreders erkennen dat zij ten onrechte de markt hebben verdeeld, maar stellen dat er geen prijsopdrijvend effect heeft plaatsgevonden. Daarmee ligt de bewijslast voor het verhaal van eventuele schade bij de zorginstellingen. Dat is de reden waarom ActiZ eerst uitgezocht wilde hebben of aannemelijk gemaakt kon worden of de wasserijen een te hoge prijs rekenden voor de was.

Hoewel we het niet verwachten is niet uitgesloten dat er tijdens de thans lopende bezwaarprocedure - of wellicht later tijdens het daarop volgende beroep op de rechtbank over het boetebesluit - , nog nieuw relevant bewijs op tafel zou kunnen komen. Ons advies is daarom om de relevante stukken betreffende dit kartel nog enkele jaren te bewaren. In het bijzonder de met deze kartellisten gesloten overeenkomsten en gespecificeerde (digitale) uitgavenoverzichten zijn belangrijk materiaal.

Het onderzoek geeft de onderzoekers wel enige indicaties dat in de wasserijmarkt de prijs in Nederland aan de hoge kant is in vergelijking tot ons omringende landen. Dat leidt tot de twee suggesties:
- Waar het product wasserij regionale eigenschappen vertoont en zorginstellingen inkopende partijen zijn, lijkt het verstandig om overleg te voeren met andere zorginstellingen over in die regio werkzame wasserijen en hun prijsstelling;
- Bekijk of er mogelijkheden zijn om op wasserijgebied collectief in te kopen. Dat kan gezamenlijk met enkele andere zorginstellingen of wellicht via een inkoopcombinatie.


1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman