21 mei 2013Ondernemerschap

Oproep NVZ: niet meer laten betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een viertal ziekenhuizen met een aanwijzing opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen.


Zie hierover ons bericht op ledennet van 14 maart jl . Heeft u transferafspraken met een ziekenhuis gemaakt en betaalt u het ziekenhuis voor doorverwijzen of voor de transferverpleegkundige, dan is het verstandig deze overeenkomst direct op te zeggen, en de samenwerking op een nieuwe leest te schoeien. Inmiddels heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen NVZ haar leden over deze kwestie geïnformeerd, en ook de NVZ heeft haar leden deze week opgeroepen de afspraken over het laten betalen van transferverpleegkundige door zorgorganisaties op te zeggen.

Hieronder staat het bericht van de NVZ:

Vergoeding voor transferverpleegkundigen activiteiten door AWBZ instellingen.

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2012 vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. Deze aanwijzingen zijn in bezwaar en in een voorlopige voorziening gehandhaafd (te vinden op rechtspraak.nl onder LJN: BX4131, Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven, AWB 12/652).

Deze zaak biedt veel duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis rond de transferzorg. Zorgaanbieders doen er verstandig aan om hun afspraken hierover met AWBZ-instellingen kritisch tegen het licht te houden.

Ziekenhuizen mogen zorgaanbieders, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties niet laten betalen voor het doorverwijzen van patiënten. Andersom mogen zorgorganisaties hiervoor géén vergoeding in het vooruitzicht stellen.

De kosten voor doorverwijzingen worden gedekt door de tarieven voor behandelingen en zijn verdisconteerd in de DBC tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor door het ziekenhuis te leveren zorg. De NZa heeft geen aparte prestatie vastgesteld voor het doorverwijzen van patiënten. Het betalen door zorgaanbieders aan ziekenhuizen voor doorverwijzingen van patiënten leidt ertoe dat een tarief in rekening wordt gebracht voor een prestatie waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld. De betalingen zijn daarom in strijd met art. 35 van de Wet marktordering gezondheidzorg (WMG). Ook de werkzaamheden van transferverpleegkundigen vallen onder de zorg die een aanbieder van medisch specialistische zorg behoort te verlenen. De NZa staat daarom niet toe dat de transferverpleegkundige wordt gefinancierd door andere partijen dan het ziekenhuis.

Heeft u transferafspraken met een AWBZ instelling gemaakt en betalen deze voor het doorverwijzen door de transferverpleegkundige, dan is het verstandig deze overeenkomst direct op te zeggen.

1-DSC_0056-001