14 maart 2013Ondernemerschap

NZa verbiedt betalen voor doorverwijzen

Ziekenhuizen mogen zich niet laten betalen om patiënten door te verwijzen naar andere zorgaanbieders. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juni 2012 vier ziekenhuizen opgedragen om per direct geen tarieven meer te rekenen aan AWBZ-instellingen aan wie zij patiënten overdragen. Deze aanwijzingen zijn in bezwaar en in een voorlopige voorziening gehandhaafd (te vinden op rechtspraak.nl onder LJN: BX4131,Voorzieningenrechter College van Beroep voor het bedrijfsleven , AWB 12/652).
Deze zaak biedt veel duidelijkheid over de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis rond transferzorg. Zorgorganisaties doen er verstandig aan om hun afspraken hierover met het ziekenhuis kritisch tegen het licht te houden.


Ziekenhuizen mogen zorgaanbieders, bijvoorbeeld thuiszorgorganisaties niet laten betalen voor het doorverwijzen van patiënten. Andersom mogen zorgorganisaties ziekenhuizen hiervoor geen vergoeding in het vooruitzicht stellen.
De kosten voor doorverwijzingen worden gedekt door de tarieven voor behandelingen en zijn verdisconteerd in de DBC tarieven die de NZa heeft vastgesteld voor door het ziekenhuis te leveren zorg. De NZa heeft geen aparte prestatie vastgesteld voor het doorverwijzen van patiënten. Het betalen door zorgaanbieders aan ziekenhuizen voor doorverwijzingen van patiënten leidt ertoe dat een tarief in rekening wordt gebracht voor een prestatie waarvoor geen prestatiebeschrijving is vastgesteld. De betalingen zijn daarom in strijd met artikel 35 van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG). Ook de werkzaamheden van de transferverpleegkundige vallen onder de zorg die een aanbieder van medisch specialistische zorg behoort te verlenen. De NZa staat daarom niet toe dat de transferverpleegkundige wordt gefinancierd door andere partijen dan het ziekenhuis.

Heeft u transferafspraken met een ziekenhuis gemaakt en betaalt u het ziekenhuis voor doorverwijzen of voor de transferverpleegkundige, dan is het verstandig deze overeenkomst direct op te zeggen, en de samenwerking op een nieuwe leest te schoeien.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman