04 juli 2012Ondernemerschap

NMa ziet definitief af van boetes in de thuiszorg

De NMa heeft na twee uitspraken van de rechtbank Rotterdam besloten geen boete op te leggen aan Stichting Viva! Zorggroep en de Stichting Zorgbalans, Stichting Thuiszorg Gooi en Vechtstreek, Stichting Vivium Zorggroep en Stichting Hilverzorg. De NMa legde in 2008 deze organisaties miljoenenboetes op omdat zij zich schuldig zouden hebben gemaakt aan marktverdelingsafspraken in Kennemerland (Zorgbalans en Viva) en het Gooi (Vivium, TGV en Hilverzorg). De rechter oordeelde in april van dit jaar dat de NMa onvoldoende heeft aangetoond dat er sprake is van daadwerkelijke concurrentie in de thuiszorg. De NMa had hier meer onderzoek naar moeten doen. Nu concurrentie niet is aangetoond kan evenmin sprake zijn van concurrentiebeperking. De rechter heeft daarom de boetebesluiten vernietigd. De NMa ziet naar nu blijkt af van nader onderzoek, en daarmee van mogelijk nieuwe boetebesluiten.

In een derde zaak ziet de NMa “na heroverweging” eveneens af van het opleggen van boetes. De bezwaren van Vierstroom en Careyn zorgden voor twijfel over de uitleg die de NMa in eerste instantie had gegeven aan de tussen beide zorginstellingen gesloten overeenkomst. Daardoor kan de NMa niet meer met zekerheid vaststellen dat de thuiszorginstellingen daadwerkelijk een afspraak hebben gemaakt met als doel de onderlinge concurrentie uit te schakelen.
In de twee overige thuiszorgzaken die tot boetes hebben geleid, de zaken Midden IJssel en Friesland zet de NMa vooralsnog door.

Het TILEC (Tilburg Law en Economics Center) heeft in juni 2010 in opdracht van ActiZ onderzoek gedaan naar Concurrentie op de Thuiszorgmarkt in Nederland. ActiZ ziet in de rechterlijke afspraken de conclusie van dit onderzoek bevestigd : de zorgsector is geen “business as usual”. Zorgmarkten zijn relatief nieuwe en sterk in ontwikkeling. De context van de zorg is anders dan bij “normale markten” en daarom is economisch onderzoek naar de effecten van samenwerkingsafspraken in de zorg erg belangrijk. Afspraken kunnen immers nodig zijn om goed op elkaar afgestemde zorg te leveren, of om de continuïteit van zorgverlening te garanderen.
De samenvatting van het TILEC rapport staat op ledennet.

1-DSC_0056-001