VVT-Ondernemerschap

Position paper maatschappelijk ondernemerschap

De commissie maatschappelijk ondernemerschap heeft een position paper opgesteld, die inmiddels is besproken in het bestuur. Doelstelling van dit position paper is de inhoudelijke basis te leggen voor diverse uitwerkingsvraagstukken, die om nadere besluitvorming vragen. Die uitwerkingsvraagstukken hebben onder meer betrekking op de brancheafbakening en governance vraagstukken. Ook is het hebben van een publiek statement van belang voor de transities in de komende periode.

Inhoudelijke basis voor gebruik van instrumenten en creëren van randvoorwaarden
De position paper gaat in op de vraag waar de sector – vanuit de historie bekeken - staat, hoe door de buitenwereld tegen de sector wordt aangekeken en wat de kern is of zou kunnen zijn van wat de leden bindt. Niet alles is nieuw, de governance code geeft hier al nadrukkelijk inhoudt aan. Tegelijk acht ActiZ het nodig om hier opnieuw invulling aan te geven vanuit de ontwikkelingen binnen de branche (branche vervaging) en met het oog op de komende ontwikkelingen (transities en toenemende inzet van private middelen in de zorg).

De position paper vormt een basis voor het kunnen gebruiken van bepaalde instrumenten in de komende transities. Ook wil ActiZ vanuit deze inhoudelijke positie invulling geven aan gewenste randvoorwaarden onder meer op fiscaal terrein. De constatering is nu dat al te vaak door de overheid opportunistisch wordt gehandeld waar het gaat om de randvoorwaarden.

Vertaling naar lobby-documenten
Deze position paper zal nog bewerkt worden tot een beknoptere versie geschikt voor gebruik door leden. Deze kan gebruikt worden richting onder meer gemeenten in aanvulling op andere instrumenten, waaronder de animatiefilm en nog te verschijnen documenten over o.a. DAEB (diensten van algemeen economisch belang).

ActiZ zal werkt dit position paper ook om in een versie die geschikt is voor gebruik in de landelijke lobby richting stakeholders.

1-DSC_0066-001