VVT-Zorg

Subsidieronde voor innovaties dementie

Vanuit het ‘Memorabel’-programma komt een oproep tot het indienen van projectideeën voor 'Innovaties voor mensen met dementie en hun mantelzorgers’, gericht op langer thuis blijven.

 

Het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel, maakt deel uit van het Deltaplan Dementie. Doel van het programma is de kwaliteit van leven van mensen met dementie en de aan hen geleverde zorg en ondersteuning te verbeteren.

Voor de eerste fase (2013-2015) van dit achtjarige programma, zijn vier thema’s benoemd:

1.    oorsprong en mechanisme van dementie

2.    diagnostiek

3.    behandeling en preventie

4.    doelmatige zorg en ondersteuning

 

Deze subsidieronde richt zich op onderzoek naar innovaties die mensen met dementie in staat stelt op een verantwoorde manier langer thuis te wonen. Deze subsidieronde past daarmee binnen thema 3 en 4. Ingediend kan worden op de onderstaande onderwerpen:

Onderzoek naar innovaties gericht op de belevingswereld van mensen met dementie.
Onderzoek naar innovaties gericht op een dementievriendelijke samenleving, nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening, grensdoorbrekende zorg en dienstverlening of afstemming tussen formele en informele zorg.
Onderzoek naar innovaties gericht op domotica en e-health.
 

 

 

1-DSC_0407-001