JGD-Kwaliteit en opleiding

Richtlijn Jeugdzorg stemmingsproblemen

Sinds kort maken de beroepsorganisatie uit de gespecialiseerde jeugdhulp ook richtlijnen. Een van de eerste die klaar is heet: Hoe help je kinderen en jongeren bij stemmingsproblemen. Het NJi ondersteunt de professionals hierbij, zoals het NCJ dat doet voor de JGZ professionals.

 

Professionals in de jeugdhulp kunnen een belangrijke rol spelen bij het verminderen van stemmingsproblemen bij kinderen en jongeren en zodoende ook bij het voorkomen van depressie. Bijna dagelijks hebben professionals in de zwaar ambulante en residentiële jeugdhulp te maken met kinderen en jongeren met stemmingsproblemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om stemmingsproblemen in reactie op ingrijpende gebeurtenissen zoals een uithuisplaatsing. Of om cliënten die eerder een depressie hebben doorgemaakt en die dreigen terug te vallen. Hoe help je hen in zo’n geval het beste? Wanneer moet je je cliënt extra in de gaten houden? Op welk moment schakel je gespecialiseerde hulp in en hoe geef je die samenwerking dan vorm? De nieuwe Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp geeft op deze én andere vragen antwoorden.

 

De Richtlijn Crisisplaatsing en de Richtlijn Uithuisplaatsing zijn de nu volgende richtlijnen van het NJi. Dit voorjaar komen die op de website van het NJi.