25 augustus 2015Financiering

ZZP-Onderhoud van start

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) start dit jaar weer een nieuwe onderhoudscyclus van de bekostiging in de langdurige zorg. Op basis van knelpunten die de NZa ontvangt van partijen uit het veld van de langdurige zorg, doen men onderzoek naar het verbeteren van de bekostiging. Hieronder vallen de zorgzwaartepakketten (zzp’s), het volledig pakket thuis (vpt) en het modulair pakket thuis (mpt).

 

Ervaart u knelpunten in de bekostiging van langdurige zorg? Laat het ons weten!

 

De NZa vraagt aan de brancheorganisaties om per knelpunt een signaleringsformulier in te vullen. Het is daarom prettig als u bij de beschrijving van het knelpunt een korte toelichting geeft op de vragen uit het signaleringsformulier.

 

De NZa beoordeelt in het najaar samen met de brancheorganisaties, het Zorginstituut Nederland, ZN en het CIZ de signalen en gaat aan de slag om een oplossing te vinden. Parallel hieraan kijkt de NZa naar mogelijkheden voor het bekostigingssysteem op de langere termijn.

 

Wij verzoeken u om eventuele knelpunten uiterlijk woensdag 16 september a.s. aan te leveren aan Hillie Beumer (h.beumer@actiz.nl  mob: 06–25036419) en/of Marc van Eck (m.van.eck@actiz.nl mob: 06–55381620).