26 september 2012Financiering

Financiering zorg aan onverzekerbare vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen geen zorgverzekering afsluiten. Wanneer deze vreemdelingen de kosten voor (medische) zorg niet zelf kunnen betalen, kunnen zorgaanbieders een beroep doen op het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ vergoedt een groot gedeelte van de kosten.

In Nederland bevinden zich ongeveer 100.000 personen die niet de juiste verblijfspapieren hebben. Deze personen kunnen geen beroep doen op collectief gefinancierde sociale voorzieningen. Voor de financiering van zorg aan illegalen zijn echter wel mogelijkheden. Zorgverleners en zorgaanbieders kunnen de niet betaalde kosten van de door hen verleende zorg aan illegalen declareren bij het College voor zorgverzekeringen (CVZ). In 2011 is ruim € 22 miljoen aan gemaakte kosten vergoed

Voor wie is de regeling bedoeld?
De regeling is bedoeld voor: vreemdelingen die illegaal in Nederland verblijven, vreemdelingen die een aanvraag voor een verblijfsvergunning hebben ingediend en voor vreemdelingen die bezwaar of beroep hebben ingesteld tegen een afwijzende beslissing op een aanvraag voor een reguliere verblijfsvergunning. Nederlanders, inwoners van Aruba, Curaçao, St. Maarten en EU-onderdanen kunnen geen beroep op de regeling doen.

Voorwaarden
Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de zorg aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo moet het gaan om (medisch noodzakelijke) zorg die valt onder het basispakket van de ZVW of onder de aanspraken van de AWBZ. Daarnaast moet er sprake zijn van een (gedeeltelijk) onbetaalde rekening omdat de kosten niet door of namens de patiënt kunnen worden vergoed. Meer informatie over de financiering van zorg aan onverzekerbare vreemdelingen en de declaratieformulieren voor de verschillende typen zorg kunt u vinden op de website van het CVZ

Jeugdgezondheidszorg
De Jeugdgezondheidszorg wordt gefinancierd met behulp van gemeentelijke middelen. Of jeugdgezondheidszorg aan kinderen/jongeren zonder verblijfsvergunning wordt vergoed is afhankelijk van het beleid van de gemeente. Iedere gemeente doet dat op zijn eigen wijze.

Lampion
Voor meer informatie kunt u zich ook wenden tot Lampion. Lampion is het landelijk informatie- en adviespunt over zorg aan illegalen. Het betreft een netwerkorganisatie waarin een aantal landelijke organisaties samenwerkt met als doel om de informatie over zorg aan illegalen te bundelen. ActiZ is geen deelnemer van Lampion, maar heeft wel de bereidheid uitgesproken om -wanneer hiertoe aanleiding is- aan te schuiven bij dit landelijke overleg.