VVT-Werkgeverschap

Seniorkracht, HR-tool om senioriteit te benutten

Graag attenderen wij u op “Seniorkracht”, een HR-tool om kwaliteit van senioriteit bij medewerkers te benutten en daarmee duurzame inzetbaarheid te stimuleren. Voor de samenstelling is onder andere gebruik gemaakt van een Rondetafelbijeenkomst die ActiZ samen met het Bureau Leeftijd en Werk en LOC Zeggenschap organiseerde.

Het Bureau Leeftijd en Werk onderzocht in diverse sectoren welke kwaliteiten cliënten in het bijzonder aan werknemers van 50+ toekennen. Het onderzoek richtte zich onder andere op de zorg. Door analyses is van daaruit een aantal extra kansrijke beroepen voor deze leeftijdsgroep naar voren gekomen.

Samen met het Bureau Leeftijd en Werk organiseerden ActiZ en LOC Zeggenschap vervolgens een Rondetafelbijeenkomst over hoe de kwaliteiten van medewerkers in diverse levensfasen optimaal benut kunnen worden. Vertegenwoordigers van een aantal bij ActiZ aangesloten zorgorganisaties namen hier actief aan deel. Bureau Leeftijd benutte de opbrengst daarvan bij het formuleren van 7 aanbevelingen met bijbehorende tips om de kwaliteit van oudere werknemers tot hun recht te laten komen. En daarmee bij te dragen aan een positief beeld van senioriteit in het werk. Ter illustratie zijn ook enkele praktijkvoorbeelden van aanpak uit diverse sectoren beschreven. Voor de zorg werkte de Stichting Voor Regionale Zorgverlening hieraan mee.
De aanbevelingen hebben betekenis voor duurzaam inzetbaarheidbeleid voor de groep seniore medewerkers, maar zijn vaak van toepassing op alle levensfasen.

De aanbevelingen en tips, informatie over seniore kwaliteiten, de praktijkvoorbeelden, alsook de kansrijke beroepen voor 50+-ers vindt u in de tool “Seniorenkracht”.