27 mei 2013Ondernemerschap

Gemeente mag Balkenendenorm niet afdwingen

De gemeente Eindhoven mag bij het verstrekken van subsidie aan Novadic-Kentron niet eisen dat deze instelling voor verslavingszorg zich houdt aan de Balkenendenorm. Dat oordeelde de rechter in het geding dat Novadic-Kentron tegen de gemeente Eindhoven had aangespannen. De eisen die de gemeente stelt aan Novadic mogen volgens de rechtbank alleen betrekking hebben op het doel van de subsidie, namelijk het leveren van verslavingszorg.

Eindhoven is niet de enige gemeente die wil voorkomen dat subsidie wordt gebruikt om salarissen boven de norm uit de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt; de zgn. Balkenendenorm) te betalen. De gemeente Den Haag gaf vorig jaar ook al aan de subsidie van tien instellingen te willen korten, waar salarissen werden uitbetaald die boven de norm van 193 duizend euro uitstijgen. In de zaak van Novadic-Kentron oordeelde de rechter dat de gemeente wel eisen mag stellen, maar dat die eisen hetzelfde doel moeten dienen als waarvoor de subsidie wordt gegeven. De rechtbank zegt dat dat in dit geval niet gebeurde. Het doel van de eis was het beperken van topinkomens, het doel van de subsidie is verslavingszorg. De gemeente mag in dit geval ook geen eisen stellen aan het salaris van de medewerkers, aldus de uitspraak.

1-DSC_0056-001