VVT-Ondernemerschap

Zorgobligaties als financieringsbron

ActiZ werkt samen met enkele leden aan een gestandaardiseerde obligatie als belangrijke aanvullende financieringsbron voor zorgorganisaties. De planning is erop gericht om in 2015 ook daadwerkelijk obligaties uit te kunnen geven.

 

De reden dat ActiZ met leden dit traject is gestart, is dat banken en het WFZ terughoudender zijn geworden in het borgen en financieren van investeringen. Aanvulling vanuit eigen vermogen blijkt daarbij ook niet altijd meer afdoende te zijn. Er is een aanvullende financieringsbron nodig, waarbij de obligatie als een degelijk en transparant instrument naar voren is gekomen. In het buitenland worden daarbij goede ervaringen opgedaan. De obligatie creëert daarbij tevens mogelijkheden om de eigen omgeving – burger, regionale beleggers – te betrekken bij het eigen initiatief. Ook geeft het de zorgorganisatie de mogelijkheid een eigen financieringsstrategie te ontwikkelen en minder afhankelijk te zijn van één of enkele banken.

 

Standaardisatie noodzakelijk

Er wordt gewerkt aan standaardisatie om de kosten voor de zorgorganisatie zo laag mogelijk te houden en de herkenbaarheid in de markt te vergroten. Er wordt in dit kader gewerkt aan diverse bouwstenen en routes om obligaties uit te kunnen geven:

  • Credit rating; een zorgonderneming heeft voor het kunnen bepalen van voor de markt redelijke risico/rendementsverhouding (hoogte rente op de obligatie) een rating nodig. De aard van de rating is tevens afhankelijk van het gekozen verkoopkanaal.
  • Structureren van de obligatie en keuze verkoopkanaal; het gaat hierbij om de mogelijkheid van bijv. het toevoegen van zekerheden aan de obligatie. Verkoopkanaal kan zijn onderhands, crowdfunding of via de beurs. Keuze en de daarmee samenhangende wettelijke voorwaarden is mede afhankelijk van op te halen bedragen en de vraag of het publiek of onderhands geplaatst wordt (professionele belegger of niet).
  • Sjabloon voor een prospectus. Het sjabloon is gebaseerd op de EU-richtlijn en het toezichtskader van de Afm (Autoriteit Financiële Markten) op obligaties.

 

Hierbij wordt samengewerkt met de volgende partijen:

  • Creditreform: een ESMA-proof creditratingsbureau (ESMA is de Europese Afm).
  • Euronext: de beurs in Amsterdam i.v.m. uitgifte via de beurs
  • Rutgers&Posch: advocatenbureau, gespecialiseerd in financiële trajecten, waaronder opstellen van prospectussen voor o.a. obligaties
  • AFS: een brooker/ handelaar in geld i.v.m. onderhands uitgeven van obligaties
  • Ilfa: een bureau voor treasury en financieringsvraagstukken. Coördinator van dit traject. 

Over het initiatief en de uitwerking daarvan zal ActiZ binnenkort meer informatie geven en ook naar buiten treden om ook potentiële beleggers hiervoor te interesseren.

 

Belangstelling?

Mocht u hier meer over willen weten en/of geïnteresseerd zijn in het zelf uitgeven van obligaties, dan kunt u contact opnemen met Lenard Markus: l.markus@actiz.nl.

 

1-DSC_0066-001