VVT-Ondernemerschap

NL Zorgobligatie van start

ActiZ werkt samen met kennispartners Euronext, ILFA, AFS, Creditreform en Rutger & Posch de bouwstenen uit voor het kunnen uitgeven van de NL Zorgobligatie door zorgorganisaties. De komende maanden zullen deze bouwstenen afgerond worden door daadwerkelijke toepassing door enkele zorgorganisaties.

 

 

Waarom NL zorgobligatie?

De obligatie als extra financieringsbron heeft diverse voordelen voor zorgorganisaties:

  • het is een aanvullende financieringsbron, onder meer als bancaire financiering en eigen vermogen tekort schieten om te voorzien in de financieringsbehoefte;
  • het biedt de mogelijkheid andere partijen, zoals (kleine) beleggers en burgers, bij het initiatief te betrekken en vernieuwt en verbindt daarmee zorg en maatschappij;
  • het legt het initiatief voor de financieringsbehoefte weer bij de zorgondernemer; zorgondernemers zijn minder afhankelijk van een enkele bank.

 

De NL Zorgobligatie is daarbij een gestandaardiseerde obligatie waardoor de kosten voor de uitgevende partij – zorgondernemer – verlaagd worden en de herkenbaarheid in de financieringsmarkt wordt vergroot.

 

Deze standaardisatie heeft betrekking op:

  • het sjabloon voor een prospectus;
  • het structureren van de obligatie (wel/geen zekerheden toevoegen) en de te hanteren verkoopkanalen (van crowdfunding, onderhandse financiering t/m de beursgang) met de daarbij behorende voorwaarden – dit is mede afhankelijk van de omvang van het bedrag en de vraag of ook de niet-professionele belegger (burger) wordt benaderd;
  • de (wijze van) creditrating, eveneens gerelateerd aan de omvang van het bedrag.

 

 

Crowdfunding versterkt maatschappelijke binding

Het idee van zorgobligaties in de ouderen- en thuiszorg sluit goed aan op de veranderingen in de zorg, waarin de samenleving (de wijk, de buurt) eigen initiatief toont en betrokken wil zijn bij de zorg en ondersteuning voor de eigen ouderen. Daarom is aan de obligatie ook een crowdfundingsformule gekoppeld. Hiervoor is een speciaal platform ingericht waar alleen maatschappelijke projecten op basis van een obligatie geld kunnen ophalen: AndersFinancieren.nl. Hierin is ook de mogelijkheid opgenomen om betaalde rente weer te schenken aan de uitgevende zorgorganisatie, die als ANBI weer fiscale voordelen biedt voor schenker en ontvanger.

 

 

Behoefte aan aanvullende financieringsbronnen

Al langer ontvangt ActiZ signalen van leden dat er behoefte is aan aanvullende financieringsbronnen voor (vastgoed) investeringen, naast de bancaire financiering en het inzetten van eigen vermogen. ActiZ heeft daarom in de afgelopen jaren de financieringsmarkt nader verkend en gesproken met diverse partijen.

Daarbij is de obligatie als kansrijke en bij de sector passende financieringsvorm naar voren gekomen. Het is een zuivere schuldverhouding/lening, zonder eigendomsoverdracht zoals bij aandelen. Daarbij is de obligatie stevig ingebed in wettelijke kaders en daarmee een degelijk instrument. De gestandaardiseerde wijze waarop de NL Zorgobligatie is vormgegeven geeft daarbij de nodige herkenbaarheid voor de kapitaalmarkt en helpt om een degelijk imago rond deze obligatie op te bouwen.

 

Onderdeel van de financieringsstrategie van zorgondernemers

De NL zorgobligatie staat niet op zichzelf, zie ook de Roadmap Anders Financieren. Het uitgeven van obligaties vraagt een zorgvuldige afweging in een bewust gekozen financieringsstrategie, waarover deze handreiking gaat. Die financieringsstrategie volgt ook uit het zorgvuldig doorlopen van de stappen van business case t/m gekozen financieringsstrategie.

Mocht u hierover meer willen weten, dan kunt u terecht bij Lenard Markus: l.markus@actiz.nl.

1-DSC_0066-001