VVT-Ondernemerschap

Herbeoordeling derivaten

De Minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer nadere informatie verstrekt over de herbeoordeling van derivaten in het MKB door banken.

 

Hoewel de brief niet direct van toepassing is op de zorgsector, geeft het wel aan dat er momenteel ruimte is om het gesprek met banken aan te gaan over rentederivaten die met de juiste kennis niet afgesloten zouden zijn. Mocht u er met de banken er niet uitkomen, laat het ActiZ weten (l.markus@actiz.nl). Wij kunnen uw signalen dan verder brengen.

 

In de brief wordt onder meer gesproken over derivaten met overhedge (hoogte en looptijd komen niet overeen met het krediet) en complexe derivaten, waarvoor banken oplossingen moeten bieden. De AFM heeft daarbij richting banken aangegeven welke principes in ieder geval moeten gelden voor oplossingen die banken aanbieden aan klanten. Het gaat dan om vergelijkbare gevallen gelijk behandelen en de klant moet zich zoveel mogelijk kunnen vinden in de geboden oplossing, waarbij kenbaarheid en reproduceerbaarheid belangrijke elementen zijn.

 

De brief richt zich op het MKB die vanwege hun kleine omvang als niet-professionele partij zijn gecategoriseerd en waarvoor banken ook een verzwaarde zorgplicht hebben. Hoewel zorgondernemers een grotere omzet hebben en daarom veelal als professionele beleggers zijn gecategoriseerd, acht ActiZ het goed mogelijk dat ook zorgondernemers door deze brief ondersteund worden in het gesprek met de banken. Deze brief is bovendien een uitvloeisel van een al langer lopende discussie in de Tweede Kamer over dit onderwerp.

 

 

1-DSC_0066-001