JGD-Bedrijfsvoering

Dubbelblinde test koemelkallergie door JGZ is basisverzekerde zorg

Conform de JGZ-richtlijn voedselovergevoeligheid mag de diagnose koemelkallergie alleen worden gesteld door middel van een dubbelblinde placebo gecontroleerde voedselprovocatietest. Bij kinderen met een laag risico op een allergische reactie, kan deze test uitgevoerd worden door de JGZ.  De prestatie en het bijbehorend tarief is vastgesteld.

 

Contract nodig

Na de nodige inspanningen van het NCJ, ActiZ en GGD GHOR Nederland is nu duidelijk dat de test valt onder de basisverzekering. Declaratie van de test is alleen mogelijk indien de zorgorganisatie (de JGZ organisatie) en de zorgverzekeraar een contract hiervoor hebben afgesloten.

ZN (Zorgverzekeraars Nederland) adviseert organisaties die al contracten hebben met zorgverzekeraars contact te zoeken met de verzekeraars en een artikeltje op te laten nemen in het bestaande contract waarin dit geregeld wordt. Veel organisaties hebben voor andere doeleinden dan JGZ al wel contracten. Daar waar dat niet het geval is, kan het beste contact worden opgenomen met de grootste verzekeraar in het werkgebied om af te stemmen hoe dit te regelen. ZN verwacht ook daar geen problemen omdat er voldoende onderliggende stukken zijn.

 

Wel randvoorwaarden

Verder worden nog een aantal randvoorwaarden voor uitvoering genoemd door het Zorginstituut Nederland. Deze sluiten aan bij de uitvoering zoals beschreven in de JGZ-richtlijn Voedselovergevoeligheid.

Tijdens de regiobijeenkomst najaar 2014 van het netwerk implementatie richtlijnen, is reeds een scholing over de organisatie en uitvoering van de test aan de orde geweest. Het NCJ organiseert deze scholingen ter ondersteuning van de implementatie van richtlijnen in de JGZ.

 

Aanvraag

In 2013 heeft het NCJ, samen met ActiZ, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en Zorgverzekeraar Achmea een verzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die het mogelijk moet maken de dubbelblinde placebo gecontroleerde test op KMA te laten vergoeden door de zorgverzekeraar van het geteste kind.  De Raad van Bestuur van de Nza heeft in juni 2014 de Prestatie Koemelkallergietest vastgesteld met een bijbehorend tarief van € 702,24 (tarief 2015). Daarbij heeft de NZa het Zorginstituut Nederland gevraagd na te gaan of de prestatie onder de zorgverzekeringswet valt. Hierover is eind december 2014 uitsluitsel gekomen. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde die ActiZ en GGD GHOR Nederland hebben gesteld bij de autorisatie, dat de test alleen uitgevoerd kan worden mits gefinancierd.

 

Lees hier het standpunt van het Zorginstituut Nederland en de Prestatie beleidsregel van de NZa.

 

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra