29 april 2014Financiering

Zorgen ActiZ over NZa consultatie "Sturen op doelmatigheid"

De NZa heeft een consultatietraject in gang gezet over doelmatigheidsverbeteringen in de zorg in relatie tot jaarlijkse indexatie. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een definitieve rapportage in juni 2014. ActiZ maakt zich zorgen over dit traject, omdat het kan leiden tot bezuinigingen zonder relatie te leggen tot kwaliteitsmaatstaven.

Het consultatiedocument ‘Sturen op doelmatigheid’ is gericht op sectoren waar sprake is van tariefsregulieren (veelal maximumtarieven). Naar verluid – mede gelet op de aard en inhoud van de consultatiebijeenkomst en het –document – ligt het accent van de beleidsfocus bij de NZa wel op de cure-sector. Niettemin vond ActiZ het noodzakelijk schriftelijk te reageren, gelet op de toch al complexe opgave waar de sector de komende jaren voor staat en het risico dat ligt in de gevolgde methode voor extra bezuinigingen (vorm van maatstafconcurrentie).

De reactie van ActiZ richt zich op de volgende zaken:
- Rol NZa in relatie tot die van VWS en zorgkantoren/ zorgverzekeraars
- De opeenstapeling van bezuinigingen met het karakter van rondrekenen
- De marktideologische benadering, waar overduidelijk sprake is van budgettering
- Adequate prestatieomschrijving als beter middel tot doelmatigheidsverbetering
- Methode tot bepaling doelmatigheidsverbetering, van gebruikte bronnen, gehanteerde 
   uitgangspunten tot indexatie1-DSC_0066-001