02 april 2012Financiering

NZa stelt nieuwe declaratiecode vast voor MSVT

Op verzoek van ZN en ActiZ heeft de NZa in de tariefbeschikking voor MSVT (medisch specialistische verpleging thuis) een nieuwe (5-cijferige) declaratiecode vastgesteld die bruikbaar is voor het elektronisch declareren.

De thuiszorg maakt gebruik van een elektronisch declaratiesysteem die slechts ruimte biedt voor een code van 5 posities. Het huidige declaratieproces stagneert omdat de NZa een 6-cijferige code in de tariefbeschikking had opgenomen. Op verzoek van ZN en ActiZ heeft de NZA de tariefbeschikking MSVT aangepast door voor de overige sectoren de codes 19001 en 19002 op te nemen. Daarnaast heeft Vektis die codes meteen doorgevoerd in de tabel die voor het daadwerkelijk declareren wordt gebruikt. Deze tabel (met de nieuwe codes) vindt u hier.

1-DSC_0862