18 juli 2014Financiering

Nieuwe versies 3-tal beleidsregels

Recentelijk heeft de NZa ons laten weten dat zij naar aanleiding van controles op de beleidsregelwaarden van de beleidsregels de indruk heeft dat een aantal beleidsregels niet de juiste beleidsregelwaarden bevat. Een drietal beleidsregels is herzien. 

 

Nieuwe versies

Van de volgende beleidsregels zijn nieuwe versies vastgesteld en gepubliceerd:

  • ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten’ (CA-BR-1507, nieuwe versie: CA-BR-1507a)
  • ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer 2015’ (CA-BR-1510, nieuwe versie: CA-BR-1510a)
  • ‘Volledig pakket Thuis’ (CA-BR-1509 nieuwe versie: CA-BR-1509a).

De NZa heeft ons laten weten dat in de eerder gepubliceerde beleidsregels onjuiste tarieven waren opgenomen. 

 

Oorzaken

  • In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten (CA-BR-1507) waren tarieven opgenomen waarin de korting zoals verwerkt in de tarieven 2014, niet was meegenomen in de berekening voor 2015.
  • In de beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg, dagbesteding en vervoer (CA-BR-1510) was voor een aantal prestaties de inhaalcomponent 2014 abusievelijk meegenomen in de tarieven voor 2015. Voor de prestaties dagactiviteit was een onjuiste inhaalcomponent 2013 meegenomen in de tarieven voor 2015.
  • In de beleidsregel Volledig Pakket Thuis (CA-BR-1509) was voor twee prestaties de inhaalcomponent 2013 abusievelijk niet meegenomen in het tarief 2015.

 

 Omissies hersteld

Met de drie nieuwe beleidsregels zijn deze omissies hersteld. De NZa geeft aan dat de onderbouwing van de ZZP beleidsregelwaarden eveneens zo spoedig mogelijk op de website geplaatst wordt.