31 juli 2012Financiering

Mogelijkheid tot samenvoegen NZa-nummers en de bijbehorende rekenstaten

Middels een circulaire heeft de NZa kennisgegeven van de mogelijkheid om, voorafgaand aan de budgetronde 2013 de verschillende NZa-nummers en de daarbij behorende rekenstaten samen te voegen tot respectievelijk één NZa-nummer en één rekenstaat.

Voorwaarden voor deze samenvoeging zijn:
1) De samenvoeging kan uitsluitend per 1 januari 2013.
2) De zorgaanbieders met de verschillende NZa-nummers vallen per 1 januari 2013 onder dezelfde rechtspersoon.
3) De zorgaanbieders met de verschillende NZa-nummers behoren tot hetzelfde zorgkantoor.
4) Het verzoek om samenvoeging dient uiterlijk 1 oktober 2012 bij de NZa te zijn ingestuurd.
5) Het zorgkantoor stemt in met de samenvoeging via medeondertekening van dit verzoek.

Gevolgen van de samenvoeging:
• u krijgt een nieuw NZa-nummer voor 2013;
• u hoeft nog maar één budgetformulier 2013 in te sturen voor de budgetronde 2013;
• vanaf 2013 ontvangt u rekenstaten en tariefbeschikkingen onder vermelding van het nieuwe nummer. Deze worden gestuurd naar het postadres of webportaal van de rechtspersoon;
• u hoeft nog maar één nacalculatieformulier 2013 in te sturen.

De NZa-nummers die gelden voor de zorgaanbieders tot en met 2012 blijven bestaan voor de (nog af te geven) rekenstaten tot en met 2012. Daarnaast dient u in 2013 ook nog per 'oud' NZa-nummer een nacalculatieformulier 2012 in te sturen.

Op het moment dat de NZa-nummers en daarbij behorende rekenstaten eenmaal zijn samengevoegd, kan de samengevoegde rekenstaat niet meer gesplitst kan worden.

Bijlage:
-circulaire NZa samenvoegen NZa-nummers en bijbehorende rekenstaten (inclusief aanmeldformulier)

1-DSC_0862