10 juli 2014Wonen

ICT-specificaties voor de iWmo-standaard zijn gereed

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen.

 

De Stuurgroep i-HLZ is akkoord met de inhoud van de iWmo 1.0-standaard. De definitieve versie is in nauwe samenwerking met alle ketenpartijen tot stand gekomen en bevroren tot 1 januari 2015. VWS, Zorginstituut Nederland en Vektis bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en deskundigheid bij de vertaling van de nieuwe Wmo naar berichtstandaarden.

 

Afgelopen dinsdag, 1 juli heeft Zorginstituut Nederland de definitieve specificaties van de standaarden iWmo 1.0 en iWlz 1.0 gepubliceerd.

Hieronder treft u de link naar de bijbehorende nieuwsberichten aan, waarin ook verwezen wordt naar de documentatie.

 

De specificaties zijn gepubliceerd op de nieuwe website www.istandaarden.nl.  

Deze website geeft een ieder snel en overzichtelijk toegang tot de informatie die nodig is om te kunnen werken met de standaarden voor de AWBZ, Wlz én de Wmo.

De standaarden zijn vooral bedoeld voor de inrichting van uw informatie-systemen, dus met name van belang voor uw softwareleverancier, die overigens ook afzonderlijk wordt geinformeerd.

Nadere informatie bij: Ruud Zondervan, r.zondervan@actiz.nl.