VVT-Wet en regelgeving

Landelijk Meldpunt Zorg start eind juli

Het Landelijk Meldpunt Zorg van het ministerie van VWS gaat in de tweede helft van juli van start.

 

Het Meldpunt gaat burgers met klachten over zorg de weg wijzen naar de juiste klachtenprocedure, en de klachtafhandeling monitoren. Ook wordt het meldpunt belast met  het ontvangen, registreren en doorgeleiden van de wettelijk verplichte meldingen aan de IGZ, zoals de meldingen van incidenten en calamiteiten.

 

Het Meldpunt Zorg richt zich op klachten over de langdurige zorg, de curatieve zorg, de publieke gezondheidszorg, de farmacie, de medische hulpmiddelen en – vanaf 2015 - ook op de jeugdsector. Burgers met klachten over de Wmo kunnen niet bij het Meldpunt terecht.

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman