VVT-Wonen

Instrumenten om de brandveiligheid te toetsen

TNO lanceert een applicatie om de brandveiligheid van zorginstellingen te testen. Daarnaast heeft VWS een bestuursmethodiek laten ontwikkelen voor toezichthouders en raden van bestuur van zorginstellingen om de brandveiligheid vanuit managementoptiek ter hand te nemen. Voor alle duidelijkheid, het betreffen handreikingen om wettelijk vereist niveau op het gebied van brandveiligheid inzichtelijk te maken, maar zijn zelf geen onderdeel van wetgeving. Hieronder wordt op deze en eerder geïntroduceerde instrumenten ingegaan.

TNO-applicatie Firefish
De TNO-applicatie Firefish is bedoeld als hulpmiddel om het brandveiligheidsniveau van zorggebouwen te bepalen. Firefish is gebaseerd op de brandveiligheidsmatrix en dus op alle wet- en regelgeving waar een zorggebouw, op het gebied van brandveiligheid aan moet voldoen.

Daarnaast wordt rekening gehouden met eventuele extra maatregelen die zijn genomen om de brandveiligheid te verhogen.Op basis van documentatie en een visuele inspectie van het gebouw kan Firefish ingevuld worden. Per vraag is een duidelijke toelichting gegeven en worden aandachtspunten voor de visuele inspectie gegeven. Deze nieuwe applicatie is een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de brandveiligheid van gebouwen in kaart te brengen en kan als basis dienen voor het brandveiligheidsbeleid. Vanaf begin 2011 is de applicatie gratis beschikbaar voor alle zorginstellingen in Nederland.

Bestuursmethodiek IbMZ
De bestuursmethodiek IbMZ staat voor Incidentbeheersing Management Zorginstellling en bestaat uit een samenwerkingsverband van zorginstellingen in de regio Delft/Westland. De daaraan verbonden veiligheidsadviseur heeft deze handreiking ontwikkeld en beschikbaar gesteld aan VWS.
VWS heeft deze beschikbaar gesteld aan alle zorgorganisaties.

De bestuursmethodiek IbMZ is een handreiking om brandveiligheid organisatorisch op te pakken en te borgen in de organisatie. De handreiking richt zich met name op de rol van het management bij het definiëren van een veiligheidsniveau voor de organisatie en de vertaling daarvan naar niet alleen de organisatie zelf, maar ook het samenwerkingsverband van partijen binnen de veiligheidsregio.

NIVEO ZORG
Eerder hebben wij een bericht over NIVEO ZORG, de digitale leeromgeving (e-learning) BHV en brandveiligheidbewustzijn, ontwikkeld in opdracht van ActiZ en de collega brancheorganisaties in de zorg, geplaatst.

Overige instrumenten
Andere instrumenten die kunnen helpen bij het inzichtelijk maken en verbeteren van de brandveiligheidssituatie in zorggebouwen zijn de regeling BGB: Brandveilig Gebruik Bouwwerken (www.brandveilig.info) en het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (IBB) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (www.hetccv.nl).

1-DSC_0066-001