VVT-Ondernemerschap

Handreiking governance-eisen CZ

Op 2 juli heeft Zorgkantoor CZ in een Tweede Nota van Wijzigingen de nieuwe voorwaarden gepubliceerd ten aanzien van de aantoonbare naleving van de Zorgbrede Governancecode. Deze voorwaarden worden gehanteerd als onderdeel van de inkoop van de Wlz.

 

Deze voorwaarden worden gehanteerd als onderdeel van de inkoop van de Wlz. CZ heeft echter aangegeven dezelfde eisen te stellen aan zorgorganisaties in het kader van de inkoop van de wijkverpleging. Veel organisaties zullen op korte termijn hun reglementen moeten aanpassen. ActiZ heeft samen met GGZ Nederland en VGN een handreiking gemaakt die leden voor deze aanpassing kunnen gebruiken. De inhoud hiervan is afgestemd met CZ.

 

1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman