Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Voor ActiZ-leden

Landelijke Kwaliteitsnetwerkdag

Georganiseerd door:

ActiZ

ActiZ organiseert op donderdag 11 november 2021 de jaarlijkse kwaliteitsnetwerkdag. Het programma is ingericht rondom het thema implementatie. Er zijn vele verschillende projecten en trajecten die landelijk opgepakt worden of regionaal geïnitieerd worden, maar hoe zorg je tussen de drukte van alle dag ervoor dat het daadwerkelijk landt in de organisatie.

De dag start met een algemene introductie en na een inspirerende aftrap en een creatief uitstapje gaan we in de middag aan de slag met verschillende thema’s of projecten waar implementatie een belangrijk onderdeel van uit maakt. Daarbij valt te denken aan infectiepreventie, het werken met richtlijnen en standaarden en de ondersteuning daarbij door implementatiecoaches en het kwaliteitskader wijkverpleging.

Op een later moment wordt het programma verder ingevuld en sturen we u een mail met daarin de mogelijkheid om u aan te melden voor de diverse workshops.