vdjd.PNG

Voor de Jeugd Dag: dien bijdrage in!

Op maandag 7 oktober vindt de zevende editie van de Voor de Jeugd Dag plaats. Dé dag voor iedereen die samen wil werken om álle kinderen van Nederland een veilige, gezonde en kansrijke toekomst te geven. Dit jaar heeft de Voor de Jeugd Dag als thema Samen in actie! Hoe kunnen we elkaar nog beter helpen oplossingen te vinden waar jeugd én hun opvoeders het meest bij gebaat zijn? Ook al werken we bij verschillende organisaties en in verschillende culturen en systemen? Hoe kun jij je collega-professionals helpen te doen wat nodig is?

Jij kunt meehelpen om de Voor de Jeugd Dag wederom tot een succes te maken. Ook dit jaar biedt het Westergasfabriekterrein in Amsterdam weer een keur aan gebouwen en zalen waar alle mogelijke onderwerpen in alle mogelijke werkvormen aan bod kunnen komen. Wil je een best practice of lessons learned delen? Heb je een spannende innovatie die je wilt testen op een betrokken publiek? Met dit jaar diverse nieuwe werkvormen waar je je voorkeur voor kunt uitspreken, zoals de Crash Test en Briljante Mislukkingen! Laat het ons weten via het bijdrageformulier. Dit kan tot woensdag 15 mei a.s. 17.00 uur.

We verwelkomen spannende programmavoorstellen die de ruim 1.500 deelnemers tot nieuwe inzichten, betere samenwerking en concrete acties brengen.

De criteria voor het indienen van een sessie zijn:

 • Sluit aan op actuele vragen die bij de doelgroep zélf leven: jeugdprofessionals, beleidsambtenaren en bestuurders en vooral: kinderen en jongeren, en hun opvoeders;
 • Versterk met je bijdrage het thema van 2019: Samen in actie! Belicht de rol die betrokkenen persoonlijk spelen in een soepele samenwerking met andere partijen;
 • Sluit met je bijdrage aan bij een van de drie programma’s: Geweld hoort nergens thuis, Kansrijke Start of Zorg voor de Jeugd.
 • Maak je sessie spannend en interactief, en betrek kinderen/jongeren en/of opvoeders erbij;
 • Organiseer je sessie samen met minimaal één andere partij, zoals een gemeente, een school of een andere organisatie met wie je in de praktijk veel (of juist nog te weinig!) samenwerkt;
 • Ook regionale en bovenregionale initiatieven worden van harte uitgenodigd om een bijdrage in te dienen;
 • Benut de mogelijkheden van de werkvorm die je voorkeur heeft optimaal, wees creatief en kies voor de hoogste kwaliteit;
 • Durf ook je lessons learned te delen;
 • Bijdragen met commerciële doelen worden niet gehonoreerd; 
 • Net als voorgaande jaren, is voor de bijdragen geen financiële vergoeding beschikbaar;
 • De ingezonden bijdragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury;
 • Uiterlijk eind juni hoor je of jouw sessie geprogrammeerd wordt.
   

De Voor de Jeugd Dag is een initiatief van het ministerie van VWS, het NJi en de VNG.