29 oktober 2018Kwaliteit en opleiding

Nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling

Professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) kunnen vanaf nu gebruik maken van de nieuwe JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De richtlijn biedt informatie over de normale taalontwikkeling, inzicht in de mogelijke problemen hierbij en een overzicht van risico- en beschermende factoren. Daarnaast geeft het professionals handvatten om jeugdigen met een achterstand of stoornis te begeleiden.  

Taal is een belangrijk onderdeel van de totale ontwikkeling van een jeugdige. Het ondersteunt ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied. De JGZ kan op tijd signalen van een achterstand of stoornis in de taalontwikkeling signaleren. Zo krijgen jeugdigen en hun ouders passende begeleiding wanneer dit nodig is. Een begeleidend filmpje (2:06) toont de belangrijkste thema’s uit de richtlijn. 

Handreiking

Eerder konden JGZ-professionals al gebruik maken van de handreiking ‘Uniforme signalering van taalachterstanden bij jonge kinderen’. Alle informatie daaruit is verwerkt in de JGZ-richtlijn Taalontwikkeling. De handreiking komt daarmee te vervallen. 

Implementatie

Bekijk de richtlijn op de JGZ-richtlijnenwebsite. Daarnaast zijn de teksten voor ouders over taalontwikkeling van Stichting Opvoeden.nl geactualiseerd. Het NCJ biedt ondersteuning bij het implementeren van nieuwe richtlijnen in de praktijk met het netwerk van implementatie functionarissen en met praktische tools voor professionals, management en beleid. 

Deze JGZ-richtlijn is ontwikkeld door TNO en gefinancierd met subsidie van ZonMw. De JGZ-richtlijn is inhoudelijk geautoriseerd door de AJN, V&VN vakgroep Jeugd en NVDA, en randvoorwaardelijk door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland. 

ActiZ Jeugd helpt mee om richtlijnen up-to-date en praktisch bruikbaar te houden. Onze leden helpen daarbij.

Meer weten over richtlijnen

Richtlijnen Jeugd