JGD-Kwaliteit en opleiding

Praktijkleren aios profielopleiding JGZ 0-18

Voor aios die vanaf 1 januari 2015 met de profielopleiding Jeugdarts KNMG zijn gestart bestaat de verplichting Praktijkleren JGZ 0-18 van 208 uur. De AJN verzamelt goede voorbeelden.

 

Standpunt

In het kader van de opleiding tot jeugdarts KNMG heeft de AJN in november 2014 het standpunt ingenomen dat men voor afronden van de opleiding vanaf 1 januari 2015 het een verplichting is om 208 uren ervaring op te doen in de andere leeftijdsgroep. Voorheen was dit een aanbeveling, nu is het een voorwaarde om de opleiding tot jeugdarts KNMG te kunnen afronden. Zie de volgende documenten: 

Goede voorbeelden

Op de website van de AJN zijn enkele voorbeelden te vinden van samenwerkingsafspraken die tussen organisaties zijn gemaakt voor uitwisseling.

Indien u of uw organisatie nog andere voorbeelden heeft dan zou de AJN deze ook graag ter beschikking stellen op de hun site. Voorbeelden kunnen gemaild worden naar secretariaat@artsenjgz.nl

 

Reactie ActiZ Jeugd

Het delen van afspraken en goede voorbeelden kan anderen helpen om de obstakels in de praktijk voor de invoering van dit praktijkleren op te lossen. Dus als u al goede afspraken of oplossingen hebt, deel dit dan via de AJN.

1-DSC_0927-001