JGD-Kwaliteit en opleiding

Kwaliteitskader Jeugd versie 2.0

Binnen het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming (PPJ&J) is het Kwaliteitskader Jeugd bijgesteld. Versie 2.0 is inmiddels door alle partijen onderschreven.

 

Kwaliteitskader Jeugd versie 2.0

Het Kwaliteitskader Jeugd is ontwikkeld voor het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling, zodat verantwoorde zorg wordt geboden. De focus ligt daarbij op wanneer de inzet van geregistreerde professionals rekening houdend met hun kennis en vaardigheden, vereist is en wanneer niet. Doel is vooral dat de juiste hulpverlener voor dit kind in deze omstandigheden wordt ingezet.

 

Ervaring in de praktijk

Hoe de professionalisering, met registratie en verschillende rollen van gemeenten in de praktijk ervaren wordt kunt u hier lezen in een dubbelinterview.

 

Meer info over PPJ&J

Voor meer informatie over alle deelprogramma’s en onderdelen van het programma PPJ&J zie de website Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming

 

Reactie ActiZ Jeugd

Nu de bijgestelde versie van het Kwaliteitskader Jeugd door alle partijen is geaccordeerd, zal ook de inspectie ermee aan de slag gaan. Zij zullen gaan kijken hoe zij dit kader in de praktijk gaan toetsen.

1-DSC_0927-001