13 februari 2018Kwaliteit en opleiding

JEP Advieslijn helpt jeugdprofessionals bij vragen over extremisme en polarisatie

Professionals in de jeugdhulp die te maken hebben met vraagstukken rond polarisatie, extremisme en radicalisering kunnen vanaf nu terecht bij het nieuwe landelijke Platform JEP. Op donderdag 8 februari 2018 werd het platform officieel geopend door minister Hugo de Jonge (VWS) samen met Naïma Azough (voormalig speciaal rapporteur preventie extremisme). 

Professionals die met jongeren werken, hebben soms te maken met heftige extremistische ideeën bij jongeren. Hoe ga je daarmee om? In 2017 constateerde speciaal rapporteur Naïma Azough in haar rapport Weerbare jongeren, weerbare professionals dat veel mensen die met jongeren werken, soms niet goed weten wat ze moeten doen en met wie ze kunnen overleggen. Zij adviseerde ook om kennis, kunde en interventies te delen. Dat gebeurt nu via het Platform JEP, dat te bereiken is via www.platformjep.nl en via de JEP Advieslijn (070 - 333 4558) waar experts luisteren en adviseren. 

Voor wie is JEP er?

De advieslijn JEP (Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie) en het Platform JEP zijn er voor alle professionals, vrijwilligers en bestuurders die direct met en voor jongeren werken, zoals jongerenwerkers, jeugdhulpverleners, ggz-professionals, maatschappelijk werkers, onderwijsprofessionals, wijkagenten, gemeenten en vertegenwoordigers van religieuze organisaties, sportverenigingen of culturele organisaties. 

Partners

Platform JEP is een project van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. JEP werkt nauw samen met het Familiesteunpunt Radicalisering (Landelijk Steunpunt Extremisme), het Nederlands Jeugdinstituut en de Stichting School & Veiligheid. Het Platform is opgezet in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Bekijk hier het filmpje: JEP in 60 seconden!  

Contactgegevens JEP Advieslijn

www.platformjep.nl
Twitter: @PlatformJEP
Mail: platformjep@minszw.nl
JEP Advieslijn: 070 – 333 4558