JGD-Kwaliteit en opleiding

E-learning vroegsignalering Autisme

Deze nieuwe e-learning leert de professional Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) al bij jonge kinderen te herkennen. Door een vroege herkenning krijgen deze kinderen betere ontwikkelingskansen. De e-learning is ontwikkeld door Karakter. 

Aanvulling op JGZ-richtlijn Autismespectrum stoornissen

Deze 75 minuten durende e-learning leert de afwijkende gedragskenmerken die kunnen duiden op autisme spectrum problematiek bij jonge kinderen (0-4 jaar) herkennen en screenen. 

Aan het einde kan de deelnemer:

  • Risico's signaleren aan de hand van alarmsignalen
  • Screenen met behulp van de CoSoS (CoSoS = Communicatieve en Sociale ontwikkelingssignalen, voorheen ESAT genaamd = Early Screening of Autistic Traits)
  • Ouders adviseren over doorverwijzing van het kind 

Kosten en accreditatie

De scholing kost 60 euro. Aan deze training is 1 accreditatie punt toegekend  door AbSg, ABC1, Accreditatiebureau voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&V) en het Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. 

Bron: Karakter, september 2017 

Reactie ActiZ Jeugd

De E-learning is een mooie aanvulling op de JGZ richtlijn Autismespectrumstoornissen en zal de professionals helpen zich te bekwamen om volgens de richtlijn te werken.

Selma van der Harst

Selma van der Harst