06 februari 2018Kwaliteit en opleiding

Ben ik In Beeld?

Het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) heeft het document ‘Ben ik In Beeld’ gepubliceerd. Hierin worden de definities van in beeld en bereik van de jeugdgezondheidszorg beschreven. Daarbij wordt aandacht besteed aan registratieprotocollen met behulp van de basisdataset (BDS) en aan de rekenmodellen. 

Discussies

In de JGZ en bij de inspectie bestond grote behoefte aan eenduidigheid over de begrippen in beeld en bereik, en aan eenduidige registratie. Met dit document komt een eind aan een lange discussieperiode (2014-2017), aangezien een eerder document nog te veel onduidelijkheden opleverde. De gesprekken zijn opnieuw breed met het veld gevoerd, vertegenwoordigers van professionals en management namen hieraan deel. 

Reactie ActiZ Jeugd

Het nu voorliggende document is akkoord bevonden door ActiZ Jeugd en GGD GHOR Nederland, met de aanbevelingen dat de BDS ondersteunend moet zijn voor de registratie van bereik in het DD JGZ.
Het wachten is nu op het verschijnen van BDS 4.0. Maar intussen moedigt ActiZ Jeugd alle JGZ organisaties aan om dit document goed te lezen en om het beschrevene zo snel mogelijk binnen de organisatie te implementeren. 

Januari 2018

Selma van der Harst

Selma van der Harst