JGD-Kwaliteit en opleiding

Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd: ‘Zet samen de verandering in gang’

Kick-off bijeenkomst van de 12 Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd (AWTJ) die in september 2015 zijn gestart, was inspirerend. Academische werkplaatsen transformatie jeugd verbinden met een kennisinfrastructuur de werelden van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs, met structurele inbreng van ouders en jongeren.

 

Doel AWTJ
De werkplaatsen leveren kennis op die gemeenten en praktijkorganisaties ondersteunen bij de transformatie. Deze kennis wordt ook geïntegreerd in diverse opleidingen in het jeugdveld. De nadruk in het programma ligt op de toepassing, de vertaling en doorontwikkeling van bestaande kennis.

 

Oproep VNG
‘Ga naar gemeenten toe, denk met ze mee, deel je kennis en zet samen verandering in gang!’ Deze oproep deed Jantine Kriens, voorzitter van de directieraad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) tijdens de door ZonMw georganiseerde kick-off-bijeenkomst van de Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd in het Paushuize te Utrecht.
Een gemêleerd gezelschap van betrokkenen bij de 12 nieuwe academische werkplaatsen maakte tijdens deze bijeenkomst op 24 november kennis met elkaar en wisselde informatie uit over thema's als eigen kracht, professionaliseren van jeugdteams en participatie.

 

Gelijkwaardig samenspel
Henk Smid, directeur ZonMw, trapte de bijeenkomst af met de rol van kennis voor een maatschappij door de eeuwen heen. Waar het begon met een samenwerking tussen wetenschap en praktijk op gang brengen, gaat het nu meer en meer om het samenspel tussen beleid, opleidingen, praktijk en onderzoek. En daar hebben we bij de AWTJ's de inbreng van ouders en kinderen aan toegevoegd, want om hen draait het in de transformatie jeugd!

 

Innoveer vanuit de praktijk
Jantine Kriens is ervan overtuigd dat gemeenten de zorg voor jeugd beter kunnen maken, juist omdat zij dichter bij de praktijk staan. In haar betoog deed ze de oproep aan onderzoekers maar ook praktijkprofessionals om kennis te delen met beleid om verandering in gang te zetten. ‘Met jullie kennis kun je onverwachte en onbekende inzichten overbrengen die beleid ertoe beweegt samen met het veld veranderingen door te voeren. Echte innovatie vindt plaats in de praktijk’.

 

Reactie ActiZ
In deze werkplaatsen worden allerlei aspecten over transformatie in het jeugddomein onderzocht. Goed om de ouders en kinderen hier echt structureel bij te betrekken! Meer informatie over de AWTJ vindt u bij ZonMw.
Naast de Academische werkplaatsen Transformatie Jeugd zijn er ook 6 Academische werkplaatsen Jeugd en 12 Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid werkzaam.

 

Bron: Nieuwsbrief ZonMw 27 november 2015

1-DSC_0927-001