JGD-Preventie en zorg

Huiselijk geweld raakt jonge kind: handvatten voor ouders

Huiselijk geweld kan grote gevolgen hebben voor de ontwikkeling van baby’s en jonge kinderen. Movisie schreef een brochure waarin zij gevolgen van huiselijk geweld op een rij zetten. En aangeeft hoe professionals en ouders hierover met kinderen in gesprek kunnen gaan en wat de hulpmogelijkheden zijn. 

Huiselijk geweld of de dreiging van geweld tast het gevoel van veiligheid aan. Oók bij kinderen die er geen problemen mee lijken te hebben. Dit kan grote gevolgen hebben. Zelfs voor baby’s en hele jonge kinderen. De brochure, een herziene versie van een brochure uit 2008, samengesteld door Movisie en JSO, zet onder meer deze gevolgen van huiselijke geweld op een rij. 

Download Geweld in huis raakt kinderen: informatie en advies ouders. Via de website van het Ministerie van VWS is de brochure ook in het Pools, Chinees en Arabisch te downloaden. 

Bron: Movisie, oktober 2017