JGD-Preventie en zorg

Factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling

kindermishandeling

Op de website huiselijkgeweld.nl staan een dertigtal factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van deze factsheets is om professionals die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld en wat te doen wanneer er signalen zijn. 

Onderverdeling

De factsheets zijn onderverdeeld in groepen, zoals:

  • Tegen partner
  • Tegen kind
  • Tegen ouderen
  • Tegen een ouder
  • Soort geweld 

Tevens wordt onderaan de webpagina doorverwezen naar andere factsheets die onder dezelfde definitie vallen. 

U kunt het overzicht van de beschikbare factsheets hier vinden.

Angela Bransen - vierkant klein