JGD-Bedrijfsvoering

Modeljaardocument Zorginstellingen en Jeugd 2015 beschikbaar

Op jaarverslagenzorg.nl is het modeljaardocument Zorginstellingen en Jeugd 2015 gepubliceerd. Het jaardocument is een vragenset waarmee zorginstellingen voldoen aan hun wettelijke verslag- en verantwoordingsverplichtingen. Per 2015 zijn ook aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen verplicht het jaardocument te gebruiken.

 

Zorgaanbieders die onder de reikwijdte van de Regeling Verslaggeving WTZi vallen, zijn al sinds het verslagjaar 2007 verplicht om het jaardocument te gebruiken voor hun jaarverantwoording. Voor aanbieders van jeugdhulp en gecertificeerde instellingen geldt deze verplichting met ingang van het verslagjaar 2015. Om een dubbele uitvraag te voorkomen, zijn het jaardocument zorg en jaardocument jeugd geïntegreerd.

 

U vindt het modeljaardocument 2015 hier.

Door het model nu alvast te raadplegen kunt u zich voorbereiden op het aanleveren van de gegevens via DigiMV.

 

1-DSC_0862