JGD-Bedrijfsvoering

Goede Jeugdgezondheidszorg voor 108 euro per jaar

Euros - vierkant

De AJN heeft de factsheet met de opbrengsten van de Jeugdgezondheidszorg ge updated. De Jeugdgezondheidszorg levert met haar relatief geringe kosten een grote bijdrage aan de maatschappij. Elke geïnvesteerde euro levert een bedrag in veelvoud op.

 

Samenvatting factsheet

De factsheet is in zijn geheel te lezen is op de website van de AJN. 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in Nederland bestaat al meer dan 100 jaar, is uniek in de wereld en biedt basiszorg aan alle kinderen. JGZ wordt actief, systematisch en gratis aangeboden aan 3,46 miljoen Nederlandse kinderen van 0-19 jaar (21% van de totale bevolking). Bij een bereik van 95% kost het totale preventieprogramma JGZ €108 per kind per jaar (situatie in 2012).

Voor dat geringe bedrag krijgt elk kind en/of de ouders een compleet pakket aan diensten aangeboden. Het volgen van de ontwikkeling van het kind, informatie, voorlichting en advies aan kind en/of de ouders diverse interventies, w.o. medisch onderzoek, gezondheidsvoorlichting, vaccinaties, screeningen en zorg op maat. Ieder kind wordt min. 17 contacten met een jeugdarts of verpleegkundige JGZ aangeboden.

Een groot deel van deze interventies is bewezen effectief en de gezondheidswinst die met deze activiteiten behaald wordt is dan ook groot. Dankzij de screeningen wordt een betere ontwikkeling van 2200 kinderen gerealiseerd en preventie van 20 sterfgevallen/ jaar. Door de hielprik worden 200 kinderen behoed voor een handicap en 30 sterfgevallen/jaar voorkomen. Dankzij de preventieve adviezen worden 170 sterfgevallen door wiegendood voorkomen en het vaccinatieprogramma voorkomt 6000 ziekte- en 50 sterfgevallen/ jaar.

De JGZ kost €433 miljoen/ jaar, maar de interventies leveren €5,6 miljard/ jaar op ofwel €300 per inwoner per jaar. Dat betekent dat het resultaat van de JGZ €5,2 miljard/ jaar bedraagt. Elke euro die jaarlijks in de JGZ wordt geïnvesteerd levert dus minstens €11 op. Daarbij blijkt bij onderzoek van verschillende projecten dat investeringen in de jeugdgezondheidszorg zich 3 tot 50 maal terugbetalen.

 

Bron: AJN juni 2016