JGD-Bedrijfsvoering

Wet cliƫntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De Eerste Kamer heeft 4 oktober ingestemd met een wetsvoorstel waarin de elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners wordt geregeld.

 

Nog drie jaar

Na inwerkingtreding van de wet hebben zorgaanbieders nog 3 jaar de tijd om te zorgen dat hun systemen voldoen aan deze nieuwe wet. De wet stelt eisen aan de beveiliging van medische gegevens en bevordert de privacy van patiënten. Deze wet regelt dat iedereen zelf mag bepalen met welke zorgverleners zijn dossier elektronisch mag worden uitgewisseld en ook welke informatie wel en niet mag worden gedeeld. Daarnaast geeft de wet je het recht om je dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Ook moet je kunnen zien wie jouw dossier heeft bekeken.

 

Geen verplichting

Een patiënt is niet verplicht toestemming te geven om zijn medische gegevens elektronisch beschikbaar te laten stellen aan andere zorgverleners. Wanneer je geen toestemming wil geven, heeft dit geen gevolgen voor de manier waarop de zorg geregeld wordt. De zorgverlener blijft verplicht om op een andere manier zoveel mogelijk informatie die hij nodig heeft voor de behandeling te verzamelen, bijvoorbeeld door deze bij de patiënt zelf te vragen.

 

Bedrijfsarts en zorgverzekeraar uitgesloten

Deze wet verbiedt zorgverzekeraars en bedrijfsartsen om in elektronische uitwisselingssystemen te kijken. Alleen zorgaanbieders met wie je een behandelrelatie hebt, of aan wie je toestemming hebt gegeven kunnen gegevens inzien. De wet voorziet ook in een hoge boete voor zorgverzekeraars die toch misbruik maken.

 

Bron: Nieuwsbericht VWS Nieuwsbericht | 04-10-2016 | 14:22

 

Reactie ActiZ

JGZ: Bij de JGZ is inzage recht al jaren geëffectueerd door inzage of afschrift. Een deel van de organisaties heeft inmiddels ook digitale inzage mogelijk gemaakt. Ook wordt het toestemmingsprincipe gehanteerd en is er logging van inzage.

 

VVT: Steeds meer zorgorganisaties geven hun cliënten inzage in hun zorgleefplan via een cliëntportaal. Cliënten geven dat recht soms door aan hun wettelijk vertegenwoordiger of een andere naaste. De communicatie tussen cliënt, familie en professionals blijkt sterk te verbeteren door deze inzage – het is in het begin even wennen, maar alle partijen zijn uiteindelijk blij met deze ontwikkeling. 
De elektronische uitwisseling van gegevens tussen professionals zal de komende jaren een hoge vlucht nemen, onder andere door de afspraken die momenteel gemaakt worden in het Informatieberaad. Daarover informeren wij u binnenkort verder.

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra