Angela Bransen

Angela Bransen - vierkant kleinAngela BransenAfdelingsdirecteur Jeugd

JGZ beter op de kaart!

Sinds ik 1 juni aan de slag ben gegaan bij ActiZ Jeugd heb ik tijdens alle bijeenkomsten en gesprekken bij iedereen een enorme betrokkenheid ervaren. En een enorme drive om samen te werken. Ik ben blij om te merken dat bij alle organisaties in deze sector preventie hoog op de agenda staat. Het is jammer dat er in de media vooral aandacht is voor incidenten en voor de specialistische jeugdhulp vanuit een negatieve beeldvorming. Ik denk dat onze sector te bescheiden en zelfoplossend is en we daardoor meer moeten doen om het belang van het werk dat we met z’n allen doen goed voor het voetlicht te krijgen. De sector verdient erkenning, waardering en vertrouwen. Daar ga ik me flink voor inzetten; ieder kind verdiend een veilige en kansrijke jeugd.

Thuisbegeleiding begeleidt gezinnen en kinderen in hun dagelijkse structuur en biedt een helpende hand. Het is van onschatbare waarde. Het voorkomt problemen, lost ze waar mogelijk op, maar zorgt er ook voor dat bestaande problemen zich niet verder ontwikkelen. Het doel van de transitie in 2015 was om dit veel meer in te zetten. Laten we dat dan ook echt gaan doen! Opvoeden is knap ingewikkeld en veel ouders hebben daar -volkomen logisch- vragen over. Het is niet gek dat je daar soms hulp bij nodig hebt. Door de eenzijdige aandacht voor incidenten en vooral wat er fout en niet goed gaat, rust er nog steeds een taboe om te zeggen dat je zo nu en dan vragen hebt, of hulp nodig hebt. Laten we stoppen met dat wat volkomen normaal is als abnormaal te bestempelen.

Daarnaast maak ik me ook echt zorgen dat deze zorg voor jeugd en het gezin in de knel gaat komen bij de mogelijke bezuinigingen waar gemeenten mee te maken hebben. Of dat er te weinig echt in preventie wordt geïnvesteerd. Daarom roep ik wethouders op om de sector te betrekken om mee te denken over welke keuzes er gemaakt kunnen worden. En vraag ik raadsleden hier ook een zeer actieve rol te pakken, meer dan nu. Ik roep hen hierbij op om contact op te nemen en hier samen over door te praten!

Een week geleden ben ik zelf gestart met mijn kennismakingsronde bij leden en andere organisaties in de sector. Zo heb ik onlangs bij het CJG in Rotterdam een halve dag meegelopen tijdens een spreekuur voor kinderen van 0 tot 4. Omdat ik geen kinderen heb, was het helemaal nieuw voor mij. Ik was onder de indruk van de deskundigheid en de betrokkenheid van de medewerkers. Ik zag de diversiteit in ouders en had bewondering voor het feit dat in het gesprek de hele context van het opgroeien van het kind werd meegenomen. Het ging echt niet alleen om groeicurve en gewicht. Mij viel op hoeveel vragen er bij ouders zijn en dat die alleen aan de orde kwamen als er actief naar gevraagd werd.

Ik ben een mens van de praktijk. Als ik iets vanaf het papier lees, wil ik weten hoe het proeft, ruikt en voelt. Je kunt in theorie mooie dingen bedenken die in de praktijk heel anders kunnen zijn. Context en gedrag is heel belangrijk, vaak bepalend. Ik zou ongelukkig worden als ik alleen vanaf mijn bureau zou werken of vanaf landelijke tafels uitspraken zou doen. De komende periode wil dus vooral in gesprek met u. Ik hoop u te mogen ontmoeten, ik zie er naar uit!