Waar kunnen we je mee helpen?

Ben je naar iets specifieks op zoek? Vul hieronder je zoekterm in en we helpen je graag verder.

Veel gezocht: CAO IZA Duurzaamheid
Zorginnovatie Bijeenkomst leestijd 1 min

Intercollegiaal overleg voor innovatieadviseurs

Kopieer de link
Link gekopieerd naar klembord
Man zit achter laptop aan een overlegtafel

Ben jij een innovatieadviseur of projectleider die zich richt op zorgtechnologie? Houd jij je bezig met het verkennen, de pilots en implementeren van nieuwe technologie en innovatie? En heb jij ook behoefte om te sparren met collega’s, niet alleen over de te gebruiken technologie, maar juist ook over hoe jij dat aanpakt in je organisatie? Dan is intercollegiaal overleg wellicht iets voor jou: met en van elkaar leren over bijvoorbeeld je eigen rol in de organisatie, en hoe je komt tot goede resultaten.

De ActiZ Academie faciliteert intercollegiaal overleg tussen innovatieadviseurs die binnen hun eigen organisatie onvoldoende sparringpartners hebben. Het gaat hierbij niet zozeer om het delen van aanpak en kennis over de technologie zelf. Het gaat vooral over jouw eigen aanpak en dilemma’s. Doel is een netwerk te faciliteren waarmee je kunt sparren over je eigen leerproces en aanpak.

Hoe doen we dat: Jij schrijft je in voor intercollegiaal overleg voor het jaar 2022. Wij stellen uit alle inschrijvingen groepen samen van ca. 5 tot maximaal 10 personen. Met de groep personen waarmee je bent ingedeeld, vorm je een jaar lang een vaste groep. Jullie gaan met elkaar het commitment aan om samen te leren door intercollegiale uitwisseling.

Wat doet de ActiZ Academie?

 • Samenstellen van de groep waarmee je een jaar optrekt. Daarbij proberen we mensen uit dezelfde regio bij elkaar in te delen. Maar wel met een diversiteit qua ervaring en leeftijd.
 • We bieden een online plenaire startbijeenkomst aan voor alle deelnemers aan dit programma.
 • We faciliteren je groep met:
  • een voorbeeldplanning;
  • input voor jullie sessies als  voorbeeld en inspiratie;
  • twee (online) plenaire sessies gedurende het jaar voor alle deelnemers.
 • We houden contact en vinger aan de pols via mails en enquêtes. Daarnaast kun je contact met ons opnemen als er een probleem is. We proberen het dan samen met je op te lossen, voor zover mogelijk.

Wat doe je zelf?

 • Je maakt met je eigen groep de definitieve planning en afspraken. Je bent als groep zelf verantwoordelijk dat je bij elkaar komt.
 • Je bepaalt dus zelf hoe vaak, waar/hoe, en hoe lang je als groep bij elkaar komt.
 • Je bepaalt als groep zelf je eigen regels, het onderwerp en de aanpak van je bijeenkomst. Je kunt daarbij uiteraard gebruik maken van de input die je krijgt vanuit de Academie, maar dit is zeker niet verplicht.

Wat verwachten we van jou?

Als je deelneemt, verwachten we een jaar lang commitment: je bent aanwezig op de afgesproken bijeenkomsten en maakt het jaar af met jouw groep. Daarnaast verwachten we dat je zelfredzaam bent als groep: je neemt zelf initiatief en zorgt voor een goed proces tijdens bijeenkomsten.

Voor wie?

Dit programma is bedoeld voor innovatieadviseurs of projectleider (rol of functie) van ActiZ-leden die zich richten op zorgtechnologie. Je bent daarbij bezig met het verkennen, de pilots en implementeren van nieuwe technologie en innovatie. En je hebt in je eigen organisatie geen collega’s waarmee je kunt sparren over aanpak en eigen leerproces als innovatieadviseur. Rollen als digicoach, keyuser, en E-nurse behoren niet tot de doelgroep.

Wanneer en waar?

 • Je kunt je inschrijven tot en met 7 januari 2022.
 • Half januari ontvang je van ons de groepsindeling.
 • De online plenaire startbijeenkomsten is 3 februari 9.30 – 11.00 uur.
 • De inhoudelijke plenaire bijeenkomsten worden nog gepland. Deze kun je verwachten in mei/juni en in oktober.
 • We gaan uit van een groepsbijeenkomst per zes weken.

Kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Wel is vereist dat je organisatie lid is van ActiZ en je tot de doelgroep hoort.